Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Temel faaliyet alanlarını desteklemek için Özkanlar Metal A.Ş. Kalite Politikası aşağıdaki ilkelere dayanır:

  • Teslim edilen ürün ve hizmetler için hem ilgili gereklilikler hem de geri bildirim bilgilerinin toplanması ve analizi yoluyla müşteri memnuniyeti ve yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmek;
  • Anahtar Performans Göstergelerinde belirlenen hedeflere uygun olarak, Kalite Yönetim Sistemi ve iş süreçlerinin sürekli iyileştirme planları;
  • Herkesin faaliyetlerinin uygunluğundan ve öneminden ve kalite hedeflerine ulaşılmasında nasıl katkıda bulunduklarından haberdar olmalarını sağlamak için tüm organizasyonun katılımını sağlamak;
  • Tedarikçilerin, satıcıların ve taşeronların Özkanlar Metal A.Ş. gerekliliklerine uymalarını sağlamak için yeterli şekilde izlenmesi.
  • Özkanlar Metal A.Ş. bu nedenle şirket yönetimi için bir rehber olarak ISO 9001: 2015 Standardına uyan bir Kalite Yönetim Sistemini benimsemiştir.
  • Yönetime sistem yaklaşımını güvence altına almakta ve etkili kararları veri ve bilgi analizine dayandırmaktadır.

 

Kalite hedeflerini belirleme ve gözden geçirmeyi amaçlayan yapısal bir çerçeve yıllık olarak tanımlanacak ve aşağıdakileri içerecektir:

  • Her süreçte ölçülebilen hedef ve göstergelerin tanımlanması; referans geçici vade tarihlerine göre belirli hedeflerle birleştirilecektir;
  • Hedeflerin belirlenmesi ve hedeflerin tüm personele iletilmesi ve oluşturulan göstergelerin periyodik olarak izlenmesi, politika ve süreçlerin kendi kendine yeterliliğinin sağlanması;
  • Elde edilen sonuçların yıllık raporu ve Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında iyileştirme faaliyetlerinin önerilmesi.

Özkanlar Metal A.Ş’nin Üst Yönetimi, mevcut politikanın tanımını, ilgili kalite hedeflerini ve atanan öncelikli eylemleri gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Özkanlar Metal A.Ş. Kalite Teşkilatı, yöneticileri Kalite Sisteminin geliştirilmesi ve yönetimi için ve belirlenen hedeflere göre yeterliliği artırma sorumluluğunu üstlenir.

Özkanlar Metal A.Ş.’de tüm personel görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasına, etkinliğine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır.