Hem endüstrilerde hem de finans piyasalarında değerli bir metal olan bakır, dünyanın en eski madenlerinden birisidir. Kimyasal özellikleri nedeniyle
de vazgeçilmez bir metaldir. Aynı zamanda dünyada en çok kullanılan metaller sıralamasında da ikincidir. Ekonomik bir metal olması nedeniyle eski
çağlardan beri insan hayatında birçok alanda yer almıştır. Dolayısıyla kıymetli bir yatırım aracıdır.