İşten Çıkarılmama

Şirketimizin işten çıkarmama politikası, çalışanları için iş güvenliğini ve istikrarı ön planda tutan bir politikadır. İşten çıkarmaların çalışanların morali ve üretkenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini ve aynı zamanda hem çalışanların hem de müşterilerin gözünde şirketin itibarına zarar verebileceğini biliyoruz.

İşten çıkarmama politikasını benimseyen bir işletme olarak, zorlu ekonomik dönemlerde bile çalışanları için istikrarlı bir istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Bu, işten çıkarma içermeyen maliyet düşürücü önlemler uygulamak, gönüllü izinler veya erken emeklilik programları sunmak veya alternatif gelir akışları keşfetmek gibi çeşitli yollarla başarılabilmektedir.

Ek olarak, yönetim kurulumuz çalışanlarıyla şirketin finansal sağlığı ve işlerine yönelik olası riskler hakkında açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurulmasını sağlamaktadır. Bu, kuruluş içinde güven oluşturmaya ve şeffaflık duygusunu geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Genel olarak işten çıkarmama politikası, bir şirketin çalışanlarına olan bağlılığının ve uzun vadeli başarısının güçlü bir göstergesi olabilir. İyi bir şirket, iş güvenliğine ve istikrara öncelik vererek sadakati, üretkenliği ve çalışanların elde tutulmasını destekleyen olumlu bir çalışma ortamı yaratabilir.