HEA-HEB-IPE PROFİLLER

HEA / HEB / IPE Profiller; endüstriyel yapılar ve çelik konstrüksiyon ağırıklı yapıların inşaasında çelik profiller kullanılmaktadır. Günümüzde yapı sektörünün gelişmesi, çok katlı inşaatların yaygınlaşması ve endüstriyel tesislerin çoğalmasıyla çelik profillerin kullanımı da yaygınlaşmıştır. Bununla
birlikte iş makinaları, tarım makinaları, metal ve sac işleme makinaları ve enerji nakil hatları imalatında kullanılır. Yine viyadük, prefabrik yapı, hafif
çelik yapılar, köprü ve geçit (altgeçit ve üstgeçit) gibi projelerde HEA / HEB / IPE profiller de (demirler) yoğun olarak kullanılmaktadır.